Crm Criticism

انتقادات ، پیشنهادات و نظرات خود را با واحد CRM اتوخندان در میان بگذارید.

انتقادات و پیشنهادات

ویژه مشتریان گرامی اتوخندان - خدمات رایگان

ویژه مشتریان گرامی اتوخندان - خدمات رایگان

ویژه مشتریان گرامی اتوخندان - خدمات رایگان

ویژه مشتریان گرامی اتوخندان - خدمات رایگان

ویژه مشتریان گرامی اتوخندان مجموعه فروش و خدمات پس از فروش تویوتا-لکسوس-هوندا-میتسوبیشی ؛عزیزانی که در دوره زمانی ۶ ماه ۳ خودرو جهت انجام خدمات سرویس دوره ای مراجعه فرمایند اجرت سرویس دوره ای خودرو سوم رایگان است.