Crm Criticism

انتقادات ، پیشنهادات و نظرات خود را با واحد CRM اتوخندان در میان بگذارید.

انتقادات و پیشنهادات

وب سایت جدید اتوخندان راه اندازی شد

وب سایت جدید اتوخندان راه اندازی شد

وب سایت جدید اتوخندان راه اندازی شد

وب سایت جدید اتوخندان با هدف رضایت مندی مشتریان عزیز راه اندازی شد.

راه کارهای جدید وب سایت اتوخندان :

1 - تعیین وقت ساده وراحت اتوخندان : شما میتوانید به راحتی در قسمت تعیین وقت اتوخندان وقت مورد نظر خود را ثبت نمایید و رسید و شماره پیگیری خود را دریافت نمایید

2 - اخبار و شرایط فروش محصولات اتوخندان

3 - باشگاه مشتریان با امکان مرور بر موارد انجام شده خودرو شما (به زودی)

4 - لیست و دسته بندی خودرو ها به صورت کامل (به زودی)