Crm Criticism

انتقادات ، پیشنهادات و نظرات خود را با واحد CRM اتوخندان در میان بگذارید.

انتقادات و پیشنهادات

مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری

)مشتری( سرمایه با ارزش برای دستیابی به برتری استراتژیک مجموعه بزرک اتوخندان است و کلید موفقیت این سازمان محسوب می¬ گردد. روابط بلند مدت دراین مجموعه با مشتریان خود که بر پایه اعتقاد و عمل به اصول مشتری¬ مداری و جلب رضایت مشتریان بنا گردیده است، از مهمترین معیارهای ارزش و اعتبار اتو خندان به شمار می¬رود. اساسی ¬ترین عامل کسب رضایت و وفاداری مشتریان، ارائه خدمات مناسب می¬باشد و ارائه این خدمات جز بر پایه شناخت نیازها، علاقه¬ مندی¬ها، امکانات و انتظارات مشتریان امکان¬پذیر نیست. یکپارچه سازی اطلاعات هر مشتری بر پایه یک سیستم مدون و کار آمد راهکاری مؤثر در پیشبرد اهداف اتو خندان در کسب رضایت مشتریان خود است .راه اندازی CRM منجر به نتایج مهم از جمله:

    بالا بردن سرعت عمل در سازمان
    افزایش قدرت پشتیبانی از مشتریان
    بهبود سرعت پاسخگویی به مشتریان
    افزایش رضایت مشتری و ارتقاء سطح فروش
    همچنین گزارشات تحلیلی،موجب تسهیل در مدیریت استراتژیک مجموعه می گردد.